Cene fizikalne terapije Beograd, Vračar, fizikalna medicina, fizioterapeut, povoljno

Načini plaćanja

Fizikalna terapija Beograd | Načini plaćanjaGotovinom
Fizikalna terapija Beograd | Načini plaćanjaNa rate Preko PIO fonda za penzionere i članove njihovih porodica
Fizikalna terapija Beograd | Načini plaćanjaPreko tekućeg računa

Cenovnik

Popust na sve terapije 20% + dodatnih 10% za avansnu uplatu 10 terapija
Specijalistički pregled CENE
Specijalistički pregled profesora fizikalne medicine i rehabilitacije (30min) 5.000 din.
Specijalistički pregled profesora fizikalne medicine i rehabilitacije sa infiltracijom 9.000 din.
Specijalistički pregled ortopeda (30 min) 6.000 din.
Specijalistički pregled neurologa (30min) 6.000 din.
Kontrolni specijalistički pregled (u okviru mesec dana) 4.000 din.
Ultrazvučni pregled (15-20min) 4.000 din.
Kućne posete CENE
Hitne intervencije i kućne posete 064 469 73 73
Patronaža 064 469 73 73
Kućni specijalistički pregled od 8.000 din.
Kućni specijalistički pregled sa infiltracijom od 14.000 din.
Fizikalne procedure CENE
Terapijski dan (do 2 klasične fizikalne terapijske procedure bez kineziterapije) 2.500 din.
Terapijski dan (2 fizikalne terapijske procedure sa hilt laser ili SIS magnet) 3.500 din.
Terapijski dan (2 klasične fizikalne terapijske procedure sa Shokwave ili hilt) 3.500 din.
Terapijski dan (2 klasične fizikalne terapijske procedure ,hilt laseri dekompresioni sto) 4.500 din.
Terapijski dan (2 klasične fizikalne terapijske procedure, hilt i SIS magnet) 4.000 din.
Terapijski dan (2 klasnične fizikalne terapijske procedure, hilt i 15 min masaže) 4.000 din.
Terapijski dan (2 -3 klasične fizikalne terapijske procedure i SIS ili hilt sa kinezi terapijom) 4.000 din.
Terapijski dan 2 segmenta (2-3 klasične fizikalne procedure, hilt, SIS magnet) 4.500 din.
Terapijski paketi CENE
Terapijski paket 10 klasičnih fizikalnih tretmana i kontrolni pregled 22.500 din.
Terapijski paket 10 tretmana i kontrolni pregled 31.000 din.
Terapijski paket 10 tretmana 41.500 din.
Terapijski paket 10 tretmana sa kontrolnim pregledom 36.000 din.
Terapijski dan 10 tretmana 35.000 din.
Terapijski dan 10 tretmana i kontrolni pregled 36.000 din.
Postoperativna rehabilitacija mesečni paket 20 terapija (Hilt + klasične terapije ,SIS magnet i kin 70.000 din.
Kineziterapija CENE
Individualne vežbe (30 min) 2.000 din.
Individualne vežbe (45 min) 2.500 din.
Individualne vežbe (45 min) 10 termina 22.000 din.
Shokwave terapija CENE
Shokwave terapija 3.000 din.
SIS magnet CENE
SIS magnet 2.500 din.
Kinezitaping CENE
Kinezitaping 2.000 din.
Spinalna dekompresija CENE
Spinalna dekompresija TRITON sto 3.500 din.
Paket - spinalna dekompresija TRITON sto 30.000 din.
Dry needling CENE
Dry needling 2.000 din.
Manuelne masaže CENE
Manuelne masaže (30 min) 3.000 din.
Manuelne masaže (50 min) 5.000 din.
Intramuskularna injekcija 2.000 din.
Pareza facialis CENE
Fizikalni tretman za parezu facijalisa 4.000 din.
Paket za 10 fizikalnih tretmana za parezu facijalisa+ kontrolni pregled 36.000 din.