Fizikalna terapija Beograd, Tim

Naši zaposleni rade za vaše dobro

Naš Tim

Fizikalna terapija Beograd | Naš Tim

Prim. dr sci. Radoje Čobeljić specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Rodjen je u Beogradu gde je i završio Medicinski fakultet 1986.god. Stalno zaposlen na Klinici za rehabilitaciju "dr.M.Zotović". Doktorsku disertaciju brani 2018.god. Autor je brojnih radova i član brojnih udruženja.

Fizikalna terapija Beograd | Naš Tim

Prim. dr sci. Aleksandra Sekulić specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Stalno je zaposlena na klinici "dr.Miroslav Zotović". Izuzetan je dijagnostičar u oblasti neurorazvojnih poremećaja kod dece i prvi je fizijatar u Srbiji koja je svoj subspecijalistički rad odbranila na temu Srot metode.

Fizikalna terapija Beograd | Naš Tim

dr Jesenka Grebenarović specijalista radiologije

Iza sebe ima preko 20 god iskustva. Nakon završenih specijalistickih studija završila je školu ultrazvuka i skenera. Kod dr.Jesenke Grebenarović možete zakazati sledeće preglede: ultrazvuk abdomena, dojke, mekih tkiva, štitaste žlezde, ultrazvuk u kućnim uslovima i dopler krvnih sudova ruku, nogu i vrata

Fizikalna terapija Beograd | Naš Tim

Prof. dr Goran Čobeljić specijalista ortopedije sa traumatologijom

Prof. Dr Goran Čobeljić je specijalista ortopedije sa traumatologijom sa dugogodišnjim radnim iskustvom. Posvećen, precizan. Radno iskustvo IOHB Banjica. Pomoćnik direktora za obrazovnu i naučnoistarživačku delatnost. Uža profesionalna orijentacija: neuroortopedija

Fizikalna terapija Beograd | Naš tim

dr Ivana Dašić specijalista radiologije

Dr Ivana Dašić je od 2014. godine specijalista radiologije u službi radiološke dijagnostike na Univerzitetskoj dečijoj klinici “Tiršova” Beograd. Diplomirala na Medicinskom fakultetu 2013. godine, dok je na postdiplomskim specijalističkim studijama zvanje akademski specijalista stekla 2017. godine na modulima radiologije i nuklearne medicine. Trenutno je na doktorskim akademskim studijama.

Naš Tim, Fizikalna terapija Beograd

dr Veljko Milosavljević

Dr Veljko Milosavljević, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije. Glavno polje interesovanja mu je hirurgija kičme (spinalna hirugija). Diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2009. godine. Više od pune decenije zaposlen je na Institutu za ortopedsko hirurške bolesti Banjica, gde je angažovan kao spinalni hirurg pri Odeljenju za hirurgiju kičmenog stuba

Naša ordinacija

Focus Fizikal je privatna ambulanta za fizikalnu terapiju u Beogradu na Vračaru osnovana 2011 god, radi prevencije lečenja i održavanja akutnih i hroničnih reumatoloških neuroloških ortopedskih posturalnih bolesti. Individualni pristup fizikalne terapije u radu sa pacijentima.