Dry needling, suva punkcija, fizikalna terapija Beograd

Dry needling

Dry needling, Fizikalna terapija Beograd

Šta je dry needling?

Dry needling je tehnika korišćenja akupunkturnih igala u rešavanju bola i napetosti u mišićima bez korišćenja medikamenata. Ovde se ne radi o TCM (tradicionalna kineska medicina) ili akupunkturi, nego o tehnici sa iglama koja se zasniva na zapadnoj anatomiji i neurofiziologiji ubadanja bolnih tački u mišićima (triger points).

Dry Needling (suva punkcija) je odlična tehnika za lečenje miofacijalnog bolnog sindroma koji sprovode specijalno obučeni fizioterapeuti i lekari. Predstavlja veoma efikasnu metodu manuelne terapije u rešavanju problema po miofascijalnim trigger tačkama kao eliminaciju bola. Najčešće se izvodi na mišiću vrata trapezijusu gde se palpacijom pronađe bolna trigger tačka. Nakon tretmana dolazi do smanemja bola trigger tačke i povećanja obima pokreta tretiranog mišića.

Sertifikati

Godine 2015. u organizaciji INSTEMA instituta manuelne terapije iz Španije, u Srbiji je održan sertifikovan kurs Dry Needling-a i mio fascijalnih trigger tačaka. Ovom kursu su prisustvovali u naši saradnici.

Tipovi oboljenja koje leči - Bol i napetost u mišićima.

Primena dry needling-a - Dry Needling je tehnika korišćenja akupunkturnih igala.

Prednosti i primena - Bezbolna tehnika za uklanjanje bolova u bolnim tačkama, bez korišćenja medikamenata.