Kineziterapija, rehabilitacija, fizikalna terapija Beograd

Kineziterapija

Kineziterapija | Fizikalna terapija Beograd

Kineziterapija je oblast fizikalne terapije koja se bavi primenom pokreta u terapijske svrhe.

Kineziterapija je osnova fizikalne terapije bez koje se ne može zamisliti uspešna medicinska rehabilitacija. Primenjuju se kontrolisani pokreti, tačno dozirani koji imaju za cilj dovođenje organizma u optimalno i funkcionalno stanje organizma u celini.

Kineziterapija je obuhvaćena aktivnim i pasivnim vežbama.

 • Vežbe kod pacijenata sa lumbalnim sindromom
 • Vežbe kod pacijenata nakon fraktura (preloma, nakon skidanja gipsa, longete)
 • Vežbe kod pacijenata sa ENDOPROTEZOM – veštački kuk
 • Vežbe kod pacijenata sa osteoporozom
 • Obuka hoda sa štakama
 • Obuka zaštitnih položaja i pokreta
 • Vežbe disanja
 • Vežbe pacijenata sa hemiplegijom
 • Vežbe istezanja I jačanja mišića sa Cervikalnim sindromom
 • Vežbe za skoliozu i kifozu
 • Vežbe za korekciju ravnih tabana

 • Terapija pokretom - Bavi se primenom pokreta u terapijske svrhe.
 • Uspešna terapija - Osnova fizikalne terapije bez koje se ne može zamisliti uspešna medicinska rehabilitacija.
 • Vežbe - Kineziterapija je obuhvaćena aktivnim i pasivnim vežbama.