Medicinska masaža (opuštajuća), fizikalna terapija Vračar, Beograd

Medicinska masaža

Medicinska masaža, Fizikalna terapija Beograd
O terapiji

Masaža je jedna od najstarijih metoda lečenja, čiji se stvarni učinak dokazuje ne samo na bolesniku, već i na zdravom čoveku, naročito u sportu.

Lokalno delovanje masaže je direktno, kada pokretima potpomažemo krvnu i limfnu cirkulaciju usmeravajući je mehanički od periiferije prema srcu i indirektno nervnim putem.

U masiranom području dolazi do vazodilatacije i do oslobađanja histamina te do ubrzane lokalne promene materije i brze resorpcije koje uzrokuju umor, kao i brže nestajanje edema i zglobnih otoka

Većina pokreta kod masaže uzrokuje povišenje mišičnog tonusa reflektornim putem, dok samo neki hvatovi, kao labavo treskanje ili valjanje, smanjuju tonus.

  • Najstarije metode lečenja - Jedna od najstarijih metoda lečenja, čiji se stvarni učinak dokazuje i bolesniku i zdravoj osobi.
  • Delovanje masaže - Pokretima potpomažemo krvnu i limfnu cirkulaciju.
  • Primena - U masiranom području dolazi do oslobađanje histamina i do ubrzane lokalne materije.