Fizikalna terapija kolena, bol u kolenu, lečenje bolesti, Beograd Srbija

Fizikalna terapija kolena

Fizikalna terapija kolena | Lečenje bola u kolenu
Zglob kolena

Zglob kolena je najveci zglob u ljudskom telu koji trpi najveće opterećenje. Koleno je zglob koji spaja butine sa potkolenicom i sastoji se od dve artikulacije: jedna između femura i tibije i jedna između femura i patele. Koleno je veoma komlikovan zglob koji omogućava savijanje, istezanje, kao i blagu medijalnu i lateralnu rotaciju.

Uzroci i simptomi 

Postoji nekoliko mogućih uzroka za bol u kolenu:

 • Istegnuće ligamenata- kod istegnuća ligamenata oseća se umereni bol sa unutrašnje strane kolena, bez izraženog otoka i podliva. Koleno je stabilno. Prilikom pritiska pojačava se bol;
 • Parcijalno kidanje ligamenata - prisutan je bol koji se pojačavu pri pokretu. Javlja se Koleno je stabilno. Kod ovog tipa povreda naročito su opasni pokreti zaustavljanja, promene smera i dejstva spoljašnje sile koje mišići ne mogu da apsorbuju zato što su suviše iznenadni ili snažni;
 • Potpuno kidanje ligamenata - javlja se jak bol. Hod je značajno otežan. Otok je prisutan. Koleno je nestabilno. U većini slučajeva, dolazi do prsnuća prednjeg ukrštenog ligamenta;
 • Povreda meniskusa - uva povreda se javlja pri učestalim traumama i kod većih rotacijskih kretnji kolena. Do povrede može da dođe pri dužem čučanju, odnosno pri jače savijenom položaju kolena. Pored bola, ograničenog pokreta u kolenu mogućeg crvenila i otoka, jedan od pouzdanih simptoma koji ukazuju na povredu meniskusa je nemogućnost potpunog ispravljanja noge.

Bol u kolenu najčešće prouzrokuju sportske aktivnosti. Usled prenaprezanja ligamenata pri lošem doskoku, mogu se javiti ozbiljne povrede kolena. Povrede ligamenata se javljaju kada dođ do prekoračenja pozicije stabilnosti kolenog zgloba. Nagla promena smera pri trčanju , doskok i slično imaju za posledicu kidanja prednjeg ukrštenog ligamenta ACL.

Vrlo često se kod povrede kolena čuje jak zvuk, što je siguran znak da je došlo do ozbiljne povrede kolena. Sportisti vrlo često završavaju sportsku utakmicu posle ovakvih povreda, ali kada se zglob ohladi osećaju jak bol i otežano kretanje.

Bolesti kolena
 • Artroza - gubitak ii oštećenje krskavice;
 • Artritis - upala zglobova. Artritis je opšti naziv za više od 100 oboljenja, koja su povezana sa upalom zglobova. Tri najčešća oblika artritisa uključuju osteoartritis, reumatoidni artritis i giht. Osteoartritis je najčešći tip artritisa i nastaje usled trošenja zglobnih površina. Jedan od zglobova koji je najčešće zahvaćen artritisom je koleno, a osteoarthritis kolena zove se još i gonartroza;
 • Gonartroza - kod gonartroze strada zglobna hrskavica u kolenu. Zglobna hrskavica je glatka površina koja prekriva završne delove kostiju i ima ulogu da amortizuje pokrete u zglobu i omogući nesmetano obavljanje pokreta u zglobu kolena;
 • Krepitacije - škljocanje i grebanje iz zglobova pri pokretanju zgloba;
 • Kontrakture u samom zglobu - ograničenje pokretljivosti zgloba u nekim ili svim smerovima, do kojeg može doći zbog različitih patoloških procesa u samom zglobu ili okolnom tkivu. Ograničenje je stalno i odnosi se na aktivna i pasivna kretanja u zglobu.
Lečenje bola u kolenu

Povrede kolena se najpre moraju dijagnostikovati i utvrditi kliničkim pregledom od strane lekara specijaliste. Pored kliničkog pregleda pottebno je uraditi i RTG kolena, ultrazvučno snimanje i ukoliko je potrebno i NMR (magnetnu rezonancu) kolena. 

Veoma je važno što pre krenuti sa fizikalnom terapijom kolena kada se pojavi prvi simptomi bola u kolenu. Molimo da nas što pre pozovete kada osetite bol u kolenu koji vas muči više od dva dana.

Lečenje bola u ramenu se najčešće vršimo primenom:

 • Laser terpija - primena lasera kao izvora koherentne monohromatske svetlosti, veoma usmerenog snopa utiče na brže oporavak ramena. Laser predstavlja stimulisano zračenje gde su svi emitovani fotoni jednaki, imaju istu talasnu dužinu, isti smer kretanja, pa je dobijena svetlost monohromatska, koherentna i usmerena;
 • Ultrazvuk terapija - prodire duboko u tkivo i najviše se absorbuje u ligamentima i tetivama (strukture sa visokim sadržajem kolagena);
 • Kineziterapija - primena pokreta u lečenju bolesnika. Kineziterapija je osnova funkcionalnog lečenja i osposobljavanja pacijenata nakon povreda i bolnih stanja. Bez kineziterapije se ne može zamisliti lečenje povreda u rehabilitaciji. 
 • Elektroterapija - deluje analgetički na bol, što znači da smanjuje bolnost, draženjem receptora u koži i oslobađanjem endogenih opoida kao i poboljšanjem cirkulacije krvi i limfe. 
 • Krioterapija – kriomasaža povređene regije, hlađenje bolnog tkiva i ublažavanje bola. 
Besplatne Viber konsultacije sa lekarom specijalistom

Za besplatne konsultacije sa lekarom specijalistom molimo vas da nas pozovete ili da pošaljete poruku preko Vibera na sledeći broj: 064 258 89 85.