Fizikalna terapija lica, Belova paraliza facijalnog nerva, lečenje, Beograd Srbija.

Fizikalna terapija lica

Fizikalna terapija lica | Lečenje Belove paralize - facialisa
Facijalni nerv

Facijalni nerv ili nervus facialis je sedmi moždani živac čija je funkcija izuzetno važna. On omogućava pokretanje i motoriku mišića lica, utiče na sluh i pomaže u procesu ishrane čoveka. Oštećenje ovog živca može da prouzrokuje funkcionalni, estetski i psihički poremećaj ljudi.

Paraliza lica

Paraliza ili pareza lica karakteriše karakteriše je asimetrija jedne polovine lica. Pacijenti kod kojih je ustanovljena paraliza lica (facijalisa) ne mogu naborati čelo, zatvoriti oko ili pomerati deo lica koji je zahvaćen paralizom. Takođe, spušten im je ugao usana na zahvaćenoj stranI. 

Kod pacijenata se vrlo često javlja nedovoljno lučenje suznih žlezda, što dovodi do peckanja ili suvoće oka, poremećen osećaj ukusa, kao i neprijatna buka i šum u uhu. Ovaj tip paralize lica se naziva i Belova paraliza lica.

Uzroci Belove paralize lica

Tačan uzrok Belove (Bell-ove) paralize lice nije poznat. Smatra se da je izlaganje lica hladnoći tokom vožnje jedan od uzroka ove bolesti. Izlaganje zagrejanog tela hladnoći i mokre kose promaji česti su uzroci ovog zdravstvenog problema. Češće pogađa muškarce, a kod pojedinih pacijenata nastaje kao posledica virusne infekcije.

Belova paraliza najčešće zahvata jednu polovinu lica. Lice  se parališe i "padne", tako da pacijent ne može da podigne obrvu, ugao usana, ne može da nabora čelo i zatvori oko. Po javljanju prvih simptoma,  nakon blagog peckanja i trnjenja lica, u roku od 48 sati dolazi do potpune ili delimične paralize lica.

Ovu bolest često prati jak bol iza uha. Obično nije povezana sa drugim neurološkim simptomima. 

Simptomi Belove paralize lica

Najčešći simptomi Belove paralize su trnjenje i peckanje zahvaćenog dela lica, jak bol iza uha, oslabljena mogućnost gutanja, gubitak ili promena čula ukusa itd. Od simptoma mogući su i nemogućnost treptanja, zatvaranja oka, smejanja, lučenja suza i pljuvačke, a neretko je blokirana i mimika. Onemogućeno je treptanje, zatvaranje oka, smejanje, lučenje pljuvačke i suza i mimika (nabiranje čela). Koža lica i polovina usta su opušteni i pacijent ne može kontrolisati pokrete mišića lica na oboleloj strani.

Mišić koji podiže gornji kapak ne oboleva, pa se oko može normalno otvarati, ali nije moguće zatvaranje kapaka. Upravo zbog toga dolazi do sušenja rožnjače.

Osim navednih, ovo su takođe simptomi Belove paralize lica:

  • Paraliza polovine lica
  • Nemogućnost zatvaranja kapaka
  • Iritacija i crvenilo oka zbog sušenja površine oka
  • Zahvaćena polovina lica je spuštena (ugao usta)
  • Čulo ukusa je izmenjeno ili ne funkcioniše
  • Čulo sluha je hipersenzibilno (zvuci se čuju mnogo jače)
  • Glavobolja
Lečenje Belove paralize lica

Lečenje Belove paralize lica vezano je za uzrok nastanka bolesti. Bez obzira na uzrok bolesti, lečenje bi trebalo što pre započeti kako bi se favijalni nerv što pre vratio u funkciju.

Lečenje Belove paralize sprovodi se uz primenu lekova i fizikalne terapije, ili u težim slučajevima hirurškim putem (oslobađanje pritisaka na živac, spajanje živaca, rekonstruktivni zahvati). Izvrnutost donjeg kapka (ectropion) zahteva hirurško lečenje.

Belova paraliza se leči kortikosteroidnim lekovima, a lečenje može trajati i mesecima. U lečenju posledica na oku koriste se veštačke suze (vrlo često ukapavanje), kao i masti za oči. Oko se u toku noći mora pokrivati da bi se održala njegova vlažnost.

Fizikalna terapija zauzima važno mesto u lečenju Belove paralize lica. Fizikalnu terapiju čini niz procedura kao što su manuelna limfna drenaža, tretman temporomandibularnog zgloba, kraniosakralna terapija, neurofizioterapija, miofascijalna mobilizacija, akupresura, vežbe intencije i jačanja zahvaćene muskulature, senzorni tretman, magnetna terapija, elektroterapija (elektrostimulacija, TENS, terapijski laser).

Fizikalna terapija i lečenje Belove paralize vrlo često podrazumeva elektrostimulaciju mišića zahvaćene strane lica, kao i izvođenje vežbi pred ogledalom.

Belova paraliza se obično povlači za 6 meseci. Neke se upale mogu ponoviti, a ponekad se živac ne može uopšte ili u potpunosti oporaviti. Paralizu lica i facijalnog nerva treba shvatiti ozbiljno

Naše iskustvo u lečenju Belove paralize je veliko. Primenom fizikalne terapije postižemo više nego zadovoljavajuće rezultate u lečenju ove bolesti, a naši pacijenti se brzo oporavljaju.

Besplatne Viber konsultacije sa lekarom specijalistom

Za besplatne konsultacije sa lekarom specijalistom molimo vas da nas pozovete ili da pošaljete poruku preko Vibera na sledeći broj: 064 258 89 85