Fizikalna terapija mortonovog neuroma, mortonov sindrom, lečenje, Vračar, Beograd.

Mortonov neurom

Fizikalna terapija | Mortonov neurom

Šta je mortonov neurom?

Mortonov neurom ili mortonova bolest (mortonov sindrom) je bolno uvećanje nerva u predelu prednjeg dela stopala. Najčešće je zahvaćen nerv koji se pruža između treceg i četvrtog prsta. Češće se javlja kod žena nego kod muškaraca.

šta je uzrok nastanka mortonovog neuroma?

Javlja se kada nerv u dužem periodu trpi opterećenje. Najčešće se razvija između treceg i četvrtog prsta i nastaje kao posledica iritacije, prekomernog pritiska ili traume.

Koji su simptomi?

Pacijent ima osećaj žarenja, trnjenja i bola i prednjem delu stopala. Bol u prstima može biti pojačan pri dužim aktivnostima ili dužeg stajanja.

Kako se postavlja dijagnoza Mortonovog neuroma ?

Dijagnoza mortonovog neurona se postavlja na više načina i to najčešće kliničkim pregledom, Rtg-om stopala ili ultrazvukom stopala.

Šta podrazumeva lečenje Mortonovog neuroma?

Lecenje Mortonovog neuroma započinje se konzervativnom metodom. Veoma je važan izbor udobne obuće. Savetuje se udobna obuća - japanke treba izbegavati kao i baletanke. Ciljana fizikalna terapija koja ima za cilj da smiri upalu pokazala se kao veoma efikasna. Shokwave terapija ima dobre rezultate u lečenju mortonovog neurona. Hirurško lecenje se savetuje samo ako konzervativno nije dalo rezultate.