Super induktivni sistem, elektromagnetna terapija bola

Super induktivni sistem

Super induktivni sistem, elektromagnetna terapija

Focus Fizikal predstavlja Super Induktivni Sistem (SIS), najnoviju tehlogiju zasnovanu na elektromagnetnom polju visokog intenziteta koja ima pozitivan uticaj na ljudsko tkivo. Terapijski efekti uključuju smanjenje boli, lečenje fraktura, miorelaksaciju, miostimulaciju i mobilizaciju zglobova.

Smanjivanje bola je primećeno kod 87% pacijenata a 62% pacijenta je već nakon PRVE terapije osetilo značajno poboljšanje!

Terapijski efekti SIS magneta:

Zarastanje preloma: elektromagnetno polje visokog intenziteta poboljšava prokrvljenost zahvaćenog područja i pospešuje formiranje kalusa. Posredno dolazi do povećanja mineralizacije vezivnog tkiva čime započinje proces remodeliranja kosti. Može da se aplikuje preko odeće i gipsa

Mišićna stimulacija: delovanjem elektromagnetnog polja unutar neuromišićnog tkiva dolazi do depolarizacije nervnih vlakana i mišićne kontrakcije. Korišćenjem specifične frekvencije za stimulaciju postiže se jačanje mišića. Kroz ponavljajuće kontrakcije mišića koji okružuju zglob, može se postići oslobađanje od blokade zgloba.

Smanjivanjem spazma: delovanjem na zahvaćene kontrolne centre za motoriku u kičmenoj moždini, dolazi do inhibicije povećanog mišićnog tonusa, što dovodi do smanjenja spazma.

Mobilizacija zglobova: postiže se ponavljajućim kontrakcijama mišića koji okružuju zglobnu kapsulu. Ova ponavljajuća kontrakcija zamenjuje ručnu mobilizaciju zgloba, što dovodi do obnavljanja zgloba.

SIS cilja na neuromišićno tkivo, može se koristiti za lečenje akutnih i hroničnih bolnih stanja mišićno-skeletnog i nervnog sistema.

Ko je idealan pacijent za Super induktivni sistem?

Super induktivni sistem može pomoći u ublažavanju stanja akutnog bola, kao što su išijias, diskus hernija, hronični bol u kolenu, spastični pacijenti, slabost mišića koja prati rekonstrukciju ACL, regeneracija nerava posle povreda, teniski lakat, sindrom karpalnog tunela, tendinopatija kod bolnih stanja kolena i patele, prevencija atrofije mišića ...