Trakcija, dekompresija kičme, fizikalna terapija Beograd

Trakcija - dekompresija kičme

Trakcija, dekompresija kičme, Fizikalna terapija Beograd
Trkacija - dekompresija kičme

Dekompresiona terapija kičme predstavlja izuzetno uspešnu proceduru eliminacije bola koju uzrokuju promene na kičmenom stubu. Terapija je strogo kontrolisana i kompjuterski vođena.

Dolazi do laganog istezanja kičme određenog segmenta, čime se smanjuje pritisak na diskove i zglobove kičme što omogućava samoizlečenje unutar diska.

Dekompresiona terapija kičme ima prednost u lečenju jer je ciljana terapija i deluje na uzrok problema. Ovom metodom lečenja dolazi do višestrukog efekta i učinka terapije: dekompresija-smanjivanje pritiska, dolazi do poboljšavanja cirkulacije, dotoka kiseonika iz susednih pršljenova i dolazi do regeneracije diska i vraćanje funkcije.

Samim tim dolazi do prirodnog ozdravljenja i kako disk počinje da se regeneriše povlače se simptomi jer nestaje mehanički pritisak na nerve. Sam postupak je prijatan za pacijenta, kontrolisan i komjuterski vođen. Tokom terapije pacijent ne oseća bol. Dolazi do mikronskih pomeranja u samom međupršljanskom segmentu koja imaju za cilj rasterećenje između dva pršljena.

Broj tretmana koji je potreban je od 10-20 u trajanju od 15-30 min.

Indikacije za primenu dekompresije kičme: diskus hernija, polidiskopatija, degeneracija diska, glavobolja, lumbalni i cervikalni hronični bolni sindrom, degeneracija diska.

Klinička ispitivanja su pokazala efikasnost ove terapije u 76-85% slučajeva sa bolom u kičmi, prvenstveno sa diskusom.

  • Spinalna dekompresija - Mehanička procedura koja služi za istezanje kičme, skeletnih mišića i ligamenata.
  • Terapijsko dejstvo - Trakcijom se može postići razmicanje apofiznih zglobova, smanjenje protuzije diskusa, istezanje mekog tkiva, relaksacija paravertebralne muskulature, pokretljivost zglobova.
  • Indikacije - Može se koristiti da ublaži išijas i bolove vezane za: protruziju diska, kompresiju diska, diskus herniju, degerativne bolesti diskova, sindrom zadnjih faseta...