Trakcija, dekompresija kičme, fizikalna terapija, Vračar, Beograd

Trakcija - dekompresija kičme

Trakcija, dekompresija kičme, Fizikalna terapija Beograd
Trakcija - dekompresija kičme

Dekompresiona terapija kičme predstavlja izuzetno uspešnu proceduru eliminacije bola koju uzrokuju promene na kičmenom stubu. Terapija je strogo kontrolisana i kompjuterski vođena.

Dolazi do laganog istezanja kičme određenog segmenta, čime se smanjuje pritisak na diskove i zglobove kičme što omogućava samoizlečenje unutar diska.

Dekompresiona terapija kičme ima prednost u lečenju jer je ciljana terapija i deluje na uzrok problema. Ovom metodom lečenja dolazi do višestrukog efekta i učinka terapije: dekompresija-smanjivanje pritiska, dolazi do poboljšavanja cirkulacije, dotoka kiseonika iz susednih pršljenova i dolazi do regeneracije diska i vraćanje funkcije.

Samim tim dolazi do prirodnog ozdravljenja i kako disk počinje da se regeneriše povlače se simptomi jer nestaje mehanički pritisak na nerve. Sam postupak je prijatan za pacijenta, kontrolisan i komjuterski vođen. Tokom terapije pacijent ne oseća bol. Dolazi do mikronskih pomeranja u samom međupršljanskom segmentu koja imaju za cilj rasterećenje između dva pršljena.

Broj tretmana koji je potreban je od 10-20 u trajanju od 15-30 min.

Indikacije za primenu dekompresije kičme: diskus hernija, polidiskopatija, degeneracija diska, glavobolja, lumbalni i cervikalni hronični bolni sindrom, degeneracija diska.

Klinička ispitivanja su pokazala efikasnost ove terapije u 76-85% slučajeva sa bolom u kičmi, prvenstveno sa diskusom.

 • Spinalna dekompresija - Mehanička procedura koja služi za istezanje kičme, skeletnih mišića i ligamenata.
 • Terapijsko dejstvo - Trakcijom se može postići razmicanje apofiznih zglobova, smanjenje protuzije diskusa, istezanje mekog tkiva, relaksacija paravertebralne muskulature, pokretljivost zglobova.
 • Indikacije - Može se koristiti da ublaži išijas i bolove vezane za: protruziju diska, kompresiju diska, diskus herniju, degerativne bolesti diskova, sindrom zadnjih faseta...

STO ZA DEKOMPRESIJU PREDSTAVLJA NAJSAVREMENIJI STO ZA TRAKCIJU IDEKOMPRESIJU KIČMENOG STUBA PO SEGMENTIMA TRITON DTS

Odobren od strane američke FDA agencije za lekove

Zašto izabrati dekompresiji u našoj ordinaciji?

 • Pre prve dekompresije pregleda vas lekar specijalista prof dr Radoje
  Čobeljić
 • Imate mogućnost kombinovanja fizikalnih agenasa sa najsavremenijim
  stolom za dekompresiju kičme DTS TRITON
 • Individualno doziranje težine koji zadajemo prilikom istezanja
 • Stalni nadzor lekara i obucenih fizioterapeuta
 • Dobijate savete šta treba da radite nakon tretmana i sta nikako ne
  smete.