Vakum terapija (vakumom), fizikalna terapija, Vračar, Beograd

Vakum terapija

Vakum, Fizikalna terapija Beograd

Aparat za vakum tretman omogućava primenu elektro-terapije pacijenta kroz vakumske elektrode dubinski unutar tkiva. Vakum elektrode se lako fiksiraju “lepe” na kožu pacijenta pomoću prilagodljivog vakuma. Posebna prednost ove metode ogleda se u mogućnosti fiksiranja elektroda na anatomski nepristupačnim mestima Ublažavanje i otklanjanje bolova,otklanjanje otoka i popravljanje funkcije ekstremiteta.

Koristimo poseban aparat za dubinsko delovanje u terapiji tkiva, Vacotron 460 za masažu obolele regije.

  • Terapija - Omogućava primenu telektroterapije pacijenta kroz vakuumske elektrode dubunski unutar tkiva.
  • Prestanak bolova - Ublažava i otklanja bolove i popravlja funkcije ekstremiteta.
  • Aparat Vacatron 460 - Koristimo aparat Vacotron 460 za masažu obolele regije.