Fizikalna terapija Beograd, Vračar, fizikalna medicina, saradnja sa OK Partizan