Fizikalna terapija Beograd, Vračar, fizikalna medicina, Tamara Dragićević